Barnet klikker når det ikke får viljen sin

Kanskje kjenner du deg igjen.

Du sier "nei" til barnet ditt eller setter en grense, og barnet får raserianfall - skriker, hyler og slår.

Raserianfall er noe av det vanskeligste, men viktigste vi hjelper barnet med.

 

Når barnet mister seg selv har vi en unik mulighet til å lære barnet noe - ikke om rett eller galt, lov eller ikke lov, men om følelsene sine.

Det er når barnet er som vanskeligst, at det som mest trenger at vi forstår og hjelper det med følelsene sine.

 

"Barn som lærer seg å håndtere vanskelige følelser tidlig, får det mye enklere senere i livet"

  

Barn har ingen medfødt egenskap eller evne til å roe seg når de blir sinte, dette må læres. De har ingen forutsetning for å klare dette på egenhånd, så her har vi foreldre et stort ansvar ✨

 

Bevare roen, pust meg magen og vær til stede. Mye mer får du ikke gjort!

 

Utfordringen er ofte at vi foreldre blir stresset. Vi føler vi mister kontrollen over barnet vårt, i tillegg dukker det opp mange vanskelige følelser i oss selv som kan være svært utfordrende å håndtere. 

 

Reagerer vi voksne med sinne, kjefting eller komme med tomme trusler vil hele situasjonen eskalere. (Dette har vi vel prøvd alle sammen 🙈)

 

Her kommer vi til det aller viktigste punkter - La barnet få uttrykke sine følelser samtidig som du er der som en trygghet.

 

Er der og overtar den tryggheten barnet selv har mistet.

 

La barnet få være sint, og stol på at det å speile og forstå følelsene vil hjelpe barnet, selv om det kan ta tid. Ja, de fleste barn trenger faktisk år på å lære seg å håndtere sine vanskelige følelser på en god måte. Barnet trenger tid til å kjenne på følelsen av å være sint for å lære seg å håndtere den følelsen.

 

Så kan du speile barnets følelser ved å si: "Det er ikke rart du er sint når/fordi..... ", "Jeg ser at dette ble vanskelig for deg".

 

Men OBS! Når du "treffer" følelsen til barnet vil du kunne oppleve at barnet blir enda sintere. Dette er naturlig fordi barnet kommer mer i kontakt med følelsene sine når du speiler dem.

Men dette er positivt. Barnet slipper å legge skjul på hvordan det har det, eller på andre måter prøve å regulere følelsen helt på egenhånd.

 

Nå kan dere gjøre det sammen 💕

 

Klikk her dersom du ønsker å bli rå på å speile barnets følelser, det viktigste du kan gjøre for barnets fremtid. 

 

Dette skaper robuste barn med en god psykisk helse, som har det godt med seg selv og andre 💕

 

Hvis vi voksne prøver å tvinge følelsen til å roe seg i barnet ("nå må du ro deg....."), vil dette som regel forlenge sinneanfallet, eller få barnet til å undertrykke de vanskelige følelsene sine.

 

Nå tar du bare imot barnets følelser. Du er der, bevarer roen, bekrefter følelsen og viser at du forstår. Viser at du godtar alle følelsene til barnet 💕

 

Når du blir med inn i både gode og vanskelige følelser, hjelper du barnet å gjenkjenne og håndtere det som skjer. Noe som gjør at barnet vil være bedre rustet til å hanskes med de samme følelsene senere. 

 

Når barnet klarer å håndtere sine vanskelige følelser på en bedre måte, vil barnet enklere takle å få et "nei" uten å eksplodere. Men husk: tålmodighet! 

 

Det er ikke mangel på viten om rett og galt som er problemet til barnet når det får raserianfall. Det er følelsene som ikke er i balanse ✨

Når du lærer deg å tåle alle følelsene til barnet, klare å bevare roen og tenke klart når det stormer som verst, vil du føle deg sterkere.

 

Nesten uansett hva som skjer, vil du nå være forberedt og klare å hjelpe barnet med å håndtere sine vanskelige følelser ❤️

 

Du vil være tryggheten barnet trenger når det mister seg selv.

 

Close

50% Ferdig

Legg igjen epost, så får du Raserianfall Guiden med en gang! 😍

Ved å legge inn navn og e-post samtykker du i å motta e-post fra Nina Og Espen med inspirasjon og tips om hvordan du kan jobbe og skape samarbeid med barnet, også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også “eksplosivt”.  Du kan melde deg av når du vil ved å trykke unsubscribe.