Hvorfor kunstige konsekvenser aldri fungerer ⛔️

Alt handler om 👇

❤️ Tilknytning ❤️

Dersom barnet ditt ikke hører på deg, tenk tilknytning fremfor straff og kunstige konsekvenser. Det er tilknytningen som til syvende og sist avgjør om barnet ønsker å samarbeide med deg. Som til syvende og sist avgjør om barnet ditt kommer til deg når det "driter på draget" som ungdom, fordi det er jo det vi egentlig ønsker. At barna skal komme til oss når de har utfordringer, og ikke prøve å alliere seg med kompiser for å løse det, for det ender ikke alltid like godt.

Kunstige konsekvenser (ta fra goder), belønning av atferd (belønningssystemer), tomme trusler, time-out eller andre former for atferds rettet metoder tar deg egentlig ikke dit du ønsker. 

Vi har atferden til barna, den som utfordrer oss, den vi ser - raserianfall, utagering, spytting og "dumme mamma og pappa". Under atferden igjen har vi følelser og under følelsene har vi behov.

Den atferden som utfordrer oss er kun er et symptom på følelser ute av kontroll. Følelser ute av kontroll fordi vi mest sannsynlig har oversett et behov hos barnet. Behov som f.eks tilstedeværelse, oppmerksomhet, emosjonell kontakt, det å føle seg sett og hørt og en viss kontroll over eget liv. 

Det er først når vi foreldre klarer å se BAK atferden til barna, og møte barna på sine behov og følelser at den atferden som utfordrer oss vil avta. Altså utagering, raserianfall og svare oss spydig.

Derfor vil det aldri hjelpe å møte barnet med kunstige konsekvenser som å ta fra goder, tomme trusler eller belønning av selve atferden, fordi da jobber vi med et symptom. Og vi vil aldri klare å bli kvitt problemet ved å jobbe med et symptomet. 

Det blir som å gi paracet mot et åpent brudd. Smertene (sympromet) vil avta en kort periode, men bruddet (problemet) vil aldri gro. Og slik er det med barnas oppførsel også. Vi vil aldri klare å få barnet til å slutte å slå ved å ta fra en gode. Fordi utageringen er et symptom på følelser ute av kontroll, og vi vil ikke lære barnet å håndtere sine vanskelige følelser på en god måte ved å ta fra en gode.

Du ser dette, ikke sant? 

Denne måten å møte barna på føles som straff for barnet, selv om vi foreldre pynter på det og kaller det konsekvenser. Konsekvenser for hva? Og ikke ha kontroll over sine vanskelige følelser enda?

Alle barn er født med alle sine følelser, men ikke evnen til å kontrollere de på en god måte. Dette trenger barnet enormt mye hjelp til av oss foreldre. Ja, mange år faktisk. Det er jo mange av oss foreldre som enda strever med å håndtere våre følelser på en god måte, når vi mister oss selv og kjefter og skriker på barna våre, så det sier seg selv at barna trenger mye tid til dette.

Barna lærer aldri å håndtere sine vanskelige følelser ved å bli tatt fra en gode eller bli satt for seg selv på rommet. Det eneste barnet lærer er at vi ikke takler barnets vanskelige følelser og at vi tar den enkle løsningen der og da. 

Istedenfor å bevare roen, stå i følelsene sammen med barnet og speile de, så stikker vi av med halen under beina og straffer barna ved å ta fra goder og komme med tomme trusler. Fordi det å lære barnet å håndtere sine vanskelige følelser, samtidig som vi skal håndtere våre følelser er tøft og krevende. Det er vondt å stå å kjenne på våre egne vanskelige følelser, samtidig som vi ser at barnet har det tøft. Dette er noe av det mest krevende vi gjør. 

Derfor ønsker vi å invitere deg til Foreldretimen live hvor du lærer å håndtere barnets sinne på en måte som gir deg følelsen av kontroll tilbake, samtidig som du ivaretar barnets følelser, styrker barnets selvbildet, og lærer barnet medfølelse ❤️

Det å reagere direkte på atferden som å ta fra goder, komme med tomme trusler og kjefte gjør vi foreldre når vi føler oss fastlåste og ikke ser noen annen utvei. Vi blir stresset, og bruker en tilnærming som skaper avstand mellom oss og barnet. 

Vi bruker da en tilnærming som skaper flere maktkamper og et barn i enda mer opposisjon, og hva må vi gjøre for å få barnet til å høre etter da? Jo, vi må bli enda strengere, gi enda mer kunstige konsekvenser og vi skaper enda mer avstand. Vi kommer inn i en vond sirkel med barnet. 

Når fokuset er på oppførselen til barnet, tar vi sjanser som truer selve grunnlaget for vår evne til å oppfostre, nemlig vårt forhold til barnet! 

Denne måten å møte barna på vil gå hardt utover selvfølelsen og den livsviktige tilknytningen mellom oss og barnet.

Vi har hjulpet hundrevis av foreldre ut av denne vonde sirkelen før deg! I Foreldretimen live vil du få praktiske og konkrete svar på hvordan du kan jobbe og skape samarbeid med barnet, også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også “eksplosivt”.

Du vil lære trygge, naturlige og effektive måter du kan bruke for å påvirke barnets atferd, som styrker selvfølelsen til barnet og den livsviktige tilknytningen mellom deg og barnet❤️ 

Det jeg er sikker på at du egentlig ønsker er et barn med god selvfølelse, et barn som står opp for seg selv og en god tilknytning mellom deg og barnet. 


Da må vi bort fra den tradisjonelle oppdragelsen ⛔️
 
Da må vi bort fra den tilnærmingen de fleste av oss er oppdratt med 

Hvor vi skulle sees, men ikke høres 😔

Den autoritære kontrollerende tilnærmingen

Vi må tenke nytt:


🌸 Tilknytning 
🌸 Behov
 
🌸 Følelser

Oppførselen vi ikke liker kan vi se på som en invitasjon til å bli nysgjerrig

🦋 Get Curious not Furious 🦋

"Hvordan kan jeg møte barnet mitt på en måte som bevarer og styrker relasjonen og tilknytningen mellom oss?" Det vil du lære alt om når du henger med oss en times tid på Foreldretimen live.

Og nei, dette er ikke "fri barneoppdragelse".

Dette er ikke en oppdragelse uten grensen 🙌

Vi skal sette grenser. Grenser gir trygghet og forutsigbarhet. Vi skal styre skuta, men ikke overkjøre barna!

Barna kan faktisk føle seg sett og hørt selv om vi setter grenser 🦋

Vi kan ikke alltid møte barna på deres behov (is på en onsdag), men vi kan allikevel ta deres følelser på alvor 🌸

Følelsen av at det er kjipt å ikke få is på en onsdag 👶

Speile barnets følelser, men ikke gi etter. "Det er ikke rart du er sint, når du hadde så lyst på den isen".

Stå i situasjonen sammen med barnet og la barnet få kjenne på de vanskelige følelsene som vil dukke opp når det ikke får viljen sin - dette må også læres. Det er først når barnet får kjenne på de vanskelige følelsene, mens du er der som en trygghet, at barnet faktisk kan lære seg å (etterhvert) håndtere de på en god måte. 

Når du må sette en grense barnet ditt ikke liker har du en gylden mulighet til å lære barnet ditt noe viktig, nemlig å håndtere sine vanskelige følelser som dukker opp ved å ikke få viljen sin. Se på disse situasjonene som læringsøyeblikk istedenfor en maktkamp. Men da må du også klare å håndtere sine egne følelser, så jobben starter hos deg.
 

"Barn som lærer seg å håndtere vanskelige følelser tidlig, får det mye enklere senere i livet" ❤️ 

Både emosjonelt, skolegang, venner og utfordringer generelt i hverdagen.

"La barnet ditt vite at det betyr noe, i alt du gjør og sier" 😍

🌸 Dette skaper gjensidig respekt 

🌸 Dette skaper barn som ønsker å samarbeide, slik at vi slipper å mase, kjefte eller komme med tomme trusler. 

🌸 Dette skaper barn med god selvfølelse


🌸 Dette skaper robuste barn med en god psykisk helse


🌸 Dette skaper en trygg og god tilknytning mellom oss og barna som vil vare livet ut.  

NB! Ingen foreldre er perfekte og det er heller ikke målet. Jeg kan også kjefte på barna mine, eller komme med dumme tomme trusler. Men jeg opplever at når vi får mer kunnskap og forståelse for barns utvikling, hva kan vi egentlig forvente av disse små, og kunnskap om barnas atferde (hvorfor blir de så sinte), så tar vi oftere bedre valg i kervende situasjoner. Fordi vi lære bedre måter å møte barna på, og vi blir bevisste. Vi endrer hodlninger og tanker om barnas atferd, noe som er helt svgjørende for å klare å møte de på en god måte. 

Det viktigste er at vi hele tiden jobber med oss selv for å ha det best mulig sammen med barna. Være bevisst på at der er vi som må endre oss, for at barnet skal endre seg. 

"Den enste du kan forandre er deg selv, og når du endrer deg, så endrer også barnet seg" ❤️

Så enklet, men allievel så vanskelig!

Husk at du er ingen dårlig mamma eller pappa, noen ganger trenger vi bare litt hjelp og støtte for å komme oss ut av en vond sirkel med barna våre. Her er reprise på Foreldretimen live dersom du gikk glipp av den 🥰 Vi lover deg en time med mye latter og læring! 

Close

50% Ferdig

Legg igjen epost, så får du Raserianfall Guiden med en gang! 😍

Ved å legge inn navn og e-post samtykker du i å motta e-post fra Nina Og Espen med inspirasjon og tips om hvordan du kan jobbe og skape samarbeid med barnet, også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også “eksplosivt”.  Du kan melde deg av når du vil ved å trykke unsubscribe.