Så kult at du vil bli bedre kjent med oss

Om du ikke kjenner oss fra før, Espen og Nina Renate, småbarnsforeldre og driver Foreldremestring.no.

Espen er vernepleier og har en bachelorgrad som er rettet mot barn og ungdom med utfordrende atferd, og har jobbet med foreldre som har barn med utfordrende atferd i 12år. 

Nina Renate er sykepleier og har god erfaring innen akutt psykiatri og tar videreutdanning som Helsesykepleier (helsesøster). Gjennom jobben min og studier har jeg tilegnet meg mye kunnskap og erfaring om hvordan jeg skal møte barn som utfordrer oss voksne med atferden sin.

Men den aller største læremesteren har helt klart vært min eldste sønn. Det er han som har utfordret meg med sin atferd, og det er gjennom han jeg har fått erfart hva som virkelig fungerer på barn med utfordrende atferd.

Vi hjelper deg som har barn med utfordrende atferd. Slik at du får et barn som enklere samarbeider, føler mer glede og har kontroll over sine vanskelige følelser. Du vil føle deg tryggere i foreldrerollen, og styrke det positivet båndet mellom deg og barnet.

Vi har god erfaring med å veilede foreldre som har barn med utfordrende atferd, og er kjempe glad for å kunne tilby deg tett oppfølging, slik at du får en bedre hverdag med ditt barn. Vi tilbyr både 1 - 1 veiledning over telefonen og nettbasert kurs med tett oppfølging.

Har du barn med utfordrende atferd?

Vi lærer deg hvordan du håndterer barnets sinne på en måte som gir deg følelsen av kontroll tilbake, samtidig som du ivaretar barnets følelser, styrker barnets selvbildet, og lærer barnet medfølelse 😊

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker